Ledarskaps och chefsutbildningar  –

Orkesterperspektivet

Orkesterperspektivet riktar sig till både chefer och anställda inom alla företag och branscher. Låt dig inspireras och provoceras av Orkesterperspektivet!

 

Sitt med i en orkester och upplev musikernas samarbete i en repetitionssituation. Du deltar själv med egna reflektioner och diskuterar det som sker i rummet med andra deltagare, musikerna och dirigenten.

Under vår workshop får du ett nytt perspektiv på den egna organisationen, medarbetarskap, ledning och målbild. Dina frågeställningar och reflektioner är till stor del styrande igenom denna process.

Du kommer att lyssna, reflektera, diskutera och ha roligt under tiden.


Inriktningar Orkesterperspektivet:

Chefsutbildning

MereteDirRight


Dirigent
– riktar sig till alla som har någon form av chefsfunktion i sitt yrke.

Fokus ligger på ledarskap, målfokusering och kommunikation. Vi använder orkestern som ett redskap för att utforska olika aspekter av ledarskap.

En bra dirigent hjälper musikerna att överträffa sig själva på konserten.

Läs mer…

 


Ledarskap och medarbetarskap

EnsembleMedarbetare1

Musiker – fokuserar på medarbetarskap och samarbete.

Vi arbetar med din personalgrupp och använder orkestern som modell för en välfungerande organisation. Det kan vara en avdelning, en ledningsgrupp eller ett helt företag.

Orkestermusikern är medarbetaren som förstår sin roll i organisationen. Tar ansvar för sitt eget musicerande och kommunicerar med sina medarbetare.

Läs mer…


Maestro

Dirigera

Hur låter ditt ledarskap?

För dig som vill bjuda dina chefer på en riktigt lärorik och samtidigt oförglömlig upplevelse kan vi erbjuda något riktigt exklusivt.

Testa ditt ledarskap med musiker som är tränade på att läsa av och reagera på de signaler en ledare sänder ut.

Passar för grupper upp till 12 personer eller något större grupper med både aktiva och auskulterande deltagare.

Läs mer…

 


Föreläsning

Ens_forelasn_prat

Föreläsning om medarbetarskap, eget ansvar och helhetssyn.

Med en orkester på scenen visar och berättar dirigenten Merete Ellegaard om orkesterns olika avdelningar.

Publiken får uppleva hur en dirigent arbetar med en ensemble och hur musikerna reagerar när de utsätts för olika typer av dilemman. Alltid med paralleller till ledar och medarbetarskap i andra typer av organisationer.

Läs mer…

 

 

“…oavsett organisation, det BLIR faktiskt bättre om man spelar tillsammans…”

Det handlar om…Merete-Ellegaard-071-853x1024

  • att få en ny syn på ledarskap och medarbetarskap
  • att skilja mellan kommunikation och information
  • att förstå skillnaden mellan att leda och styra
  • att behärska ledarskapets alla ansikten
  • att högprestera när det gäller
  • att tala med hela kroppen

…engagemang!