Chefsutbildning

Orkesterperspektivet – Dirigent

MereteInActionEn dirigent är en ledare som lyssnar på sin organisation samtidigt som hen leder den framåt med en väldigt tydlig målbild.

Dirigenten hjälper sina medarbetare att förstå sin roll i helheten och får dem att känna sig viktiga. Med noggrann förberedelse, lyhördhet och stort engagemang leder dirigenten sin orkester fram till målet.

En bra dirigent hjälper musikerna att överträffa sig själva på konserten.

MereteMStrakOrkesterperspektivet – Dirigent riktar sig till alla som har någon form av chefsfunktion i sitt yrke. Fokus ligger på ledarskap, målfokusering och kommunikation.

Vi använder orkestern som ett redskap för att utforska olika aspekter av ledarskap.

Tillsammans tittar vi på din egen organisation och gör jämförelser med det som sker i orkestern under workshopen. Du får en möjlighet att lära dig av dirigentens ledarskap.

KerstinCloseUpVi arbetar med ämnen som gruppdynamik, direkt ledarskap, vikten av förberedelse och hur man bäst presterar i en pressad situation. Vi tittar även på hur man får en grupp individer att få en gemensam målbild och känna sig delaktiga i en process.

Orkesterperspektivet – Dirigent har använts som en del i ett flertal chefsutvecklingsprogram vid bl a Stockholms Universitet, Karolinska Institutet (MAL-programmet), Universitetssjukhuset i Örebro (HUR-programmet) och Novares nätverksprogram för seniora ledare inom Wallenbergsfären.

Forum Novares_IMG_9054Vid sådana tillfällen använder våra uppdragsgivare orkestermetaforen som ett verktyg för vidare diskussioner om ledarskap.

Vi skräddarsyr alltid Orkesterperspektivet efter våra kunders önskemål vad gäller fokusämnen och tidsomfattning.