Ledarskap och medarbetarskap

CelloCloseupOrkestermusikern är medarbetaren som förstår sin roll i organisationen. Hen tar ansvar för sitt eget musicerande samtidigt som hen lyssnar på och kommunicerar med sina medarbetare.

En orkestermusikers arbete innebär att hitta en god balans mellan den individuella prestationen och samspelet med andra musiker.

FiolerCloseupOrkesterperspektivet – Musiker fokuserar på medarbetarskap och samarbete. Vi arbetar med din personalgrupp och använder orkestern som modell för en välfungerande organisation. Det kan vara en avdelning, en ledningsgrupp eller ett helt företag.

Orkesterperspektivet ger dig ett nytt sätt att se på medarbetarskap där fokus ligger på den enskilde individens engagemang och förståelse för helheten.

EnsembleMedarbetare1_vitbakgrOrkesterperspektivet – Musiker hjälper medarbetaren att lyfta perspektivet från den egna prestationen till gruppens gemensamma mål.

Den lättsamma formen med musik varvat med diskussioner gör det enkelt att komma åt svåra frågor.

Med musikernas hjälp kan vi testa olika situationer som man kan jämföra med de utmaningar som gruppen står inför.