Workshop

Orkesterperspektivet – workshop

Forum Novares_IMG_9054Låt dig inspireras och provoceras av Orkesterperspektivet!

Sitt med i en orkester och upplev musikernas samarbete i en repetitionssituation. Du deltar själv med egna reflektioner och diskuterar det som sker i rummet med andra deltagare, musikerna och dirigenten. Under vår workshop får du ett nytt perspektiv på den egna organisationen, medarbetarskap, ledning och målbild. Dina frågeställningar och reflektioner är till stor del styrande igenom denna process.

Workshop_med_Compact_MusicDu kommer att få en unik inblick i hur arbetsprocessen går till i en konstnärlig verksamhet. Du får vara med om det som föregår konserten – repetitionen, där få utomstående släpps in i normala fall. Under den tid du är med kommer du att höra musik på ett sätt du garanterat aldrig hört förut. Du kommer att lyssna, reflektera, diskutera och ha roligt under tiden. Du kommer att gå hem med många nya infallsvinklar på din egen verksamhet och du kommer att ha fått en riktig upplevelse.

Orkesterperspektivet riktar sig till både chefer och anställda inom alla företag och branscher.

 

“…oavsett organisation, det BLIR faktiskt bättre om man spelar tillsammans…”