Det handlar om…

Det handlar om…Merete-Ellegaard-071-853x1024

  • att få en ny syn på ledarskap och medarbetarskap
  • att skilja mellan kommunikation och information
  • att förstå skillnaden mellan att leda och styra
  • att behärska ledarskapets alla ansikten
  • att högprestera när det gäller
  • att tala med hela kroppen

…engagemang!